ICA Ungdomslopp

Ungdomsloppet över 1,5km

Ungdomsloppet  startar i på Idrottsparken och ner till kanalbanken och upp mot Idrottsparken.

Loppet är för ungdomar mellan 9 och 11 år. OBS! Ingen tidtagning, men rullande klocka finns.

Medalj och T Shirt!

Anmäl dig!