Integritetspolicy

Integritetspolicy

Motala AIF Friidrott (org.824000-9392, Bangårdsgatan 3 59135 Motala) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som hanteras under Nya Broloppet. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för hantering av alla personuppgifter och att detta sker i ordning med gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Motala AIF Friidrott
Bangårdsgatan 3
59135 Motala

Peter Håkansson
0702248167
pinnen61@telia.com

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vid anmälan till Nya Broloppet

Vid anmälan till deltagande i Nya Broloppet hanterar vi följande uppgifter för fullgörande av köpeavtal:

 • Namn
 • E-mail
 • Mobilnummer
 • Klubb/Företag/Ort
 • T-shirtstorlek

Syfte med behandling av personuppgifter:

 • För att kunna göra klassindelning
 • För att kunna ge deltagare tävlingsinformation och nummerlappar
 • För att kunna upprätta och publicera resultatlistor efter tävlingen
 • För att kunna hantera betalning av tävlingsavgiften
 • För att kunna kommunicera med kunden/deltagaren före, under och efter evenemanget

För marknadsföring av evenemang och tjänster

Vi samlar in och hanterar vissa uppgifter för att kunna skicka dig relevant marknadsföring. Vi samlar in och hanterar följande uppgifter:

 • Namn
 • E-mail
 • Mobilnummer

Syfte med behandling av personuppgifter:

 • För att skicka direktmarknadsföring via mail och sms om till exempel erbjudanden och inbjudningar till evenemang
 • För att skicka relevanta erbjudanden och förslag på evenemang och tjänster från tredje part

För att följa rättsliga förpliktelser

För att följa svensk lagstiftning behöver vi i vissa fall hantera personuppgifter, ex, bokföringslagen.

Vi samlar in följande uppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Ev. betalningsinformation

Syfte med behandling av personuppgifter:

 • För att följa lagstiftning och krav på verksamheten som den, bokföringslagen som kan kräva vissa personuppgifter kopplade till försäljning.

Insamling av fotografier och rörligt material

I samband med tävlingsdagen fotograferar och filmar vi i syfte att senare kunna informera om vår verksamhet. Materialet kan komma att publiceras på vår webbplats, i nyhetsbrev, marknadsföring och sociala medier.

Rättslig grund: intresseavvägning.

Dina rättigheter

Du har rätt till:

 • Att begära ut ett registerutdrag som innefattar de personuppgifter som vi hanterar om dig
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Att få dina uppgifter raderade i vissa fall. T.ex. om:
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt vis
  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in

Delning av personuppgifter

För att kunna genomföra tävlingen med anmälan, betalning och deltagande samt även i marknadsföringssyfte kan dina personuppgifter delas med en partner eller leverantör. Exempel är leverantör som tillhandahåller anmälningsystemet, leverantör som hanterar betalväxel samt leverantör som ansvarar för tidtagning, deltagarlistor och resultatlistor.

Lagring av personuppgifter

I marknadsförings- och informationssyfte lagrar vi information i 3 år. Vi följer den gällande lagstiftningen och rensar årligen uppgifter som inte längre är aktuella. I fall där lagen kräver att information lagras längre, exempelvis bokföringslagen, följs den gällande lagstiftningen.